loader-image

คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาที่ดิน BC-9343

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาที่ดิน BC-9343

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน

*นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                

*พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา

*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                         

*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

* กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษา วินัยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

การพิทักษ์คุณธรรม

   

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.