ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาที่ดิน BC-9343

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมพัฒนาที่ดิน BC-9343

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน

*นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                

*พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา

*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                         

*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

* กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษา วินัยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

การพิทักษ์คุณธรรม

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.