ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

เจาะข้อสอบนายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9435

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

เจาะข้อสอบนายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9435

สารบัญ

<< วิชาคณิตศาสตร์

*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ 150 ข้อ

<<วิชาภาษาไทย

*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2. แยกเป็นเรื่องๆ     

*ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ

*ข้อสอบเรื่องการอ่านคำ

*ข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ

*ข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์

*ข้อสอบโวหารภาพพจน์                                                                            

*ข้อสอบโวหารการเขียน

*ข้อสอบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

*ข้อสอบการอ่านจับใจ

*ข้อสอบเรื่องการสรุปความ

*ข้อสอบเรื่องการตีความ

*ข้อสอบเรื่องการทำความเข้าใจบทความ

<<วิชาภาษาอังกฤษ                      

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.  

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

<< วิชาความรู้ทั่วไป

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.

*ค่านิยมคนไทย

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.