ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                   

*วิชาคณิตศาสตร์

เซต                                                                                                    

ตรรกศาสตร์                                                                                          

ฟังก์ชัน

ระบบจำนวนจริง

ความน่าจะเป็น

สถิติ                                                                                                    

ลำดับและอนุกรม

*วิชาภาษาไทย

 หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

*วิชาภาษาอังกฤษ

 เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*วิชาความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

*วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                         

ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ 

องค์การระหว่างประเทศ

อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน  วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

แผนประชาคมอาเซียน 2016-2025

แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน  ค.ศ. 2025

แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)

แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร

แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.