ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9459

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9459

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ                         

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                                                                               

-เจาะข้อสอบ ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

*การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

*การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน

*การวางแผนด้านพลังงานและเขียนโครงการด้านพลังงาน

*นโยบาย และยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย

*การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย

*การจัดการพลังงาน

รวมแนวข้อสอบพลังงาน

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.