ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร BC -9480

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร BC -9480

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่   

*ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม (ด้านพืช)

*ปัจจัยการผลิต

*การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

*พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

*พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

-แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.