ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ความรอบรู้ ออกใหม่ BC-9527

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ความรอบรู้ ออกใหม่ BC-9527

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                     

*วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                                                

*เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2554

*พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.