loader-image

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9589

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9589

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง      

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไปและงานเลขานุการผู้บริหาร

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                                      

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

     

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.