ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม       

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ ของกระทรวงแรงงาน                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานประกันสังคม 

และกระทรวงแรงงาน                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                           

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*ความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                         

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2

   

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.