ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ออกใหม่ปี 2561

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

*ความรู้ด้านงบประมาณ         

*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ของส่วนราชการพ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.

*เจาะข้อสอบบัญชีราชการ

     

 

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.