ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล  

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

 

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.