ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง    

*ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา

*ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา

*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา

*ความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล

*การวางแผน และการติดตามประเมินผล

*ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 *เจาะข้อสอบนักจิตวิทยา

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.