ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9688

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย


คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9688

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง

*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                              

ความหมายของ แรงงาน                                                                           

ภาพรวมตลาดแรงงานไทย

การขาดแคลนแรงงานไทย

ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน

การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี

สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

มาตรฐานแรงงานไทย

ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน

*เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

*พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

 

         

 

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.