loader-image

BC-2955 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
          กรมการพัฒนาชุมชน
ออกใหม่ปี 57

      มีทั้งเนื้อหา พรบ.และเจาะข้อสอบที่กำหนดออกสอบ


ประกอบด้วย

        –  ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ในด้านโครงสร้าง ภารกิจ วิธีการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555 – 2559

–  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
       –  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ
       –  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555 – 2559

              –  เจาะข้อสอบ
 
     –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราฃการ พ.ศ. 2555

              –  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
– 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภุัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสุด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             –  เจาะข้อสอบ
       –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมสตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559
– เจาะข้อสอบ

       –  แบบทดสอบ Microsoft Excel
–  แบบทดสอบ Microsoft Word

       
    

    ราคา พิเศษ 260 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.