ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                    

-เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558

*หลักการประชาสัมพันธ์

*สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

*แผนและโครงการประชาสัมพันธ์

เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.

เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.