ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน ออกใหม่ BC-9800

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน ออกใหม่ BC-9800

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ภารกิจ  โครงสร้าง

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

         

 

 

         

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.