loader-image
10% OFF

คู่มือนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย 

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

*พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ

*ความรู้ด้านงานสังคมสงเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

เจาะข้อสอบ การจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ

เจาะข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์

เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

     

     

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.