ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ BC-9886

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ BC-9886

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด            

  –เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                  

  –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

  –เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)

  –เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)

  –เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0

  –เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.