ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ BC-9954

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ BC-9954

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                 

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

*นโยบายรัฐบาล

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*การวิเคราะห์

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การวางแผนงาน/โครงการ

*งบประมาณ

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                             

*การคิดเชิงวิเคราะห์                                                                                                   

*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการข้อมูล

เจาะข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.