ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9992

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9992

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง

เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                              

ความหมายของ แรงงาน                                                                           

ภาพรวมตลาดแรงงานไทย

การขาดแคลนแรงงานไทย

ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน

รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

*นโยบายกระทรวงแรงงาน

 

 

         

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.