loader-image
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9985

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9985

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง        

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                              

ความหมายของ แรงงาน                                                                           

ภาพรวมตลาดแรงงานไทย

การขาดแคลนแรงงานไทย

ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน

รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

*นโยบายกระทรวงแรงงาน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.