ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                     

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล     

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.