ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ออกใหม่ปี 2561 BC-30017

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ออกใหม่ปี 2561 BC-30017

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงสร้าง                    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป

*หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ

แนวถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                       

*มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง

แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง

*การจัดการกากของเสียและสารอันตราย

แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย

*นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม

*แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2449-2562

*นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ

*การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อม

*เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง

*เกร็ดความรู้มลพิษทางน้ำ

แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.