loader-image
10% OFF

คู่มือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ออกใหม่ปี 2561 BC-30017

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ออกใหม่ปี 2561 BC-30017

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงสร้าง                    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป

*หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ

แนวถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                       

*มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง

แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง

*การจัดการกากของเสียและสารอันตราย

แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย

*นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม

*แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2449-2562

*นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ

*การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อม

*เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง

*เกร็ดความรู้มลพิษทางน้ำ

แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.