ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพิพิิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพิพิิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

สารบัญ

*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

*พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

*ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

*พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทย

*การรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถาน

*การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑสถาน

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณคดี

*ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

แนวข้อสอบ ความรู้ด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.