ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สารบัญ

*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                               

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

**ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

-การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ

-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ

-ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP

แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

 

                  

 

         

     

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.