ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                  

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

*ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

และการสร้างสรรค์เนื้อหา(Content)

*การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

*ความรู้ด้านการออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การถ่ายเทปโทรทัศน์ และการตัดต่อวีดีทัศน์

  –เจาะข้อสอบรวมด้านประชาสัมพันธ์

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.