ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC- 30130

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC- 30130

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์

*ระบบไฟฟ้ากำลัง

*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

*ระบบแสงสว่าง                                                                                                       

*เครื่องปรับอากาศ

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                      

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์

*ระบบไมโครเวฟ

*ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ

*การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ

  –เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 1. (จำนวน 100 ข้อ)

  –เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 2. (จำนวน 100 ข้อ)

  –เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 3. (จำนวน 30 ข้อ)

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.