ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)      85

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและระบบบัญชี

*ความรู้เกี่ยวกับการทำงบการเงิน

*ความรู้ด้านงบประมาณ

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน

เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

        êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

        êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

       

       

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.