ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สศช.

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สศช.

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 

*แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560 

*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช. 

-เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป 

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ 

-แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน 

-เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2. 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.