ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่งบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ชั้นสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่งบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ชั้นสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ

*ความรู้พื้นฐานทางบัญชี

*ความรู้ทางการบริหารธุรกิจ

*ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับการทำงบการเงิน

*การบัญชีการเงิน

*การบัญชีต้นทุน

*นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี

*ความรู้ด้านงบประมาณ

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

-แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน

-แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์

-แนวข้อสอบ การบริหารงาน

-แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

-แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

       

       

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.