ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ กรมเสมียนตรา รหัสตำแหน่ง 101 กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561 BC-30444

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ กรมเสมียนตรา รหัสตำแหน่ง 101 กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561 BC-30444

สารบัญ 

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ

*ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  และ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

*การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

*ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ 

*องค์การระหว่างประเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การจัดการองค์การ

*การบริหารจัดการ

        เจาะข้อสอบ การจัดการ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ การจัดการ ชุดที่ 2.

แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)

แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร

แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

       

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.