ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ปี 2561 BC-30512

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คู่มือสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ปี 2561

คำอธิบาย


ประกอบด้วย

  •  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.

–  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.

–  เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

  •  ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
  •  ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ

–  เจาะข้อสอบ งานธุรการ

  •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

– Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

– Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

– Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

– Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

  •  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.