ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ BC-30659

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ BC-30659

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                       

*ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการออกแบบและการดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย

*ภัยคุกคามและการโจมตี

*แนวทางบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

*ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

*การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร

*สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*สถานการณ์ต่างประเทศ

*การวิเคราะห์  และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ

*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

*นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                              

*ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528

*ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั่งในประเทศและต่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักการข่าว

แนวข้อสอบ อัตนัย

เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

         

         

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.