ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลทุ่งสง ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลทุ่งสง ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง                                                                         

เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป    

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ                                                                   

เจาะข้อสอบ งบประมาณ

เจาะข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

เจาะข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.