ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561 BC-30697

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561 BC-30697

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                             

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553

*ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม

*แนวคิดการพัฒนาสังคม

*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

*เจาะข้อสอบ การดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน

*เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

 

     

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.