ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบรองสารวัตร ทำหน้าที่ บัญชี และตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30703

Original price was: 320.00 ฿.Current price is: 288.00 ฿.

คำอธิบาย


คู่มือสอบรองสารวัตร ทำหน้าที่ บัญชี และตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30703

สารบัญ

##หลักการบัญชีทั่วไป

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและการบัญชี

*เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน

*การวิเคราะห์งบการเงิน

*เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

*หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น

*เจาะข้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น

*กระบวนการงบประมาณ

*เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

*หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า

*นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)

*โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)

*โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)

*โจทย์การอ่านบทความ (Reading  Comprehension)

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546

 

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.