ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                             

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล

*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

*ความรู้ด้านงบประมาณ

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

*êOutlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.