ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
9.7% OFF

คู่มือสอบรองสารวัตรสายสอบสวนและสายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30772

Original price was: 299.00 ฿.Current price is: 270.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบรองสารวัตรสายสอบสวนและสายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30772

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)

*โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)

*โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)

*โจทย์การอ่านบทความ (Reading  Comprehension)

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.