ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                       

*ความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์

*เครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้า

*การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

*นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน

         

         

 

 

 

 

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.