ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                    

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

*การดำเนินงานมิติส่งเสริม ป้องกัน ด้านสุขภาพจิต

*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ

*การคิดวิเคราะห์ ข้อมูลด้านสุขภาพจิต

*การวางแผนการดำเนินงานผ่านแผนงาน โครงการ

*ระบาดวิทยาเบื้องต้น

*แนวข้อสอบ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

##งานด้านสาธารณสุข

*การเฝ้าระวังโรค

*การฟื้นฟูสุขภาพ

*บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข

*การมีส่วนร่วมของประชาชน

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

     

     

     

 

     

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.