ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ใหม่ปี 61 BC-30833

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ใหม่ปี 61 BC-30833

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                       

*การติดตาม รวบรวมข่าวสาร

*การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร

*สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*สถานการณ์ต่างประเทศ

*การวิเคราะห์  และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ

*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

*นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

*ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั่งในประเทศและต่างประเทศ

*แนวข้อสอบ พนักงานการข่าว

*แนวข้อสอบ อัตนัย

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

         

         

 

 

 

 

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.