ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมศุลกากร ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมศุลกากร ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                          

*เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร

*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

*วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของของข้าราชการ

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

*เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

 

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.