ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                   

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ

*การประสานงานและการบริการ

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

         

         

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.