ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                               

*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข

*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e – market) และด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.