ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ 

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน

*พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

*การพัฒนาที่ดิน

*การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ

*การอนุรักษ์ดินและน้ำ

*การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน

*การจัดการดิน

*การปรับปรุงบำรุงดิน

*การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

*สินค้าที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน

*การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม

*การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 3.

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

         

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.