ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเทคโนโลยีปทุมวัน

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเทคโนโลยีปทุมวัน

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                                           

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547

*การจัดทำแผน/โครงการ

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

*ความรู้ด้านงบประมาณ

*การติดตามและประเมินผล

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.