ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปวช.) ปี 2561 BC-31021

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปวช.) ปี 2561 BC-31021

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่      

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                  

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*ความรู้ด้านงานพัสดุ

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

         

                            

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.