ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

*ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน

*ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์

*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537

*แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศ คพร.หลักเกณฑ์วิธีการการสรรหาพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2552

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.