ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย                                                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547      

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*การวางแผนการศึกษา

*มาตรฐานสถานศึกษา

*การจัดการอุดมศึกษา                                                                                                

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

*ความรู้ด้านการแนะแนว

*แนวข้อสอบ การแนะแนว

*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

*การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.