ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด ปี 2561 BC-31090

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด ปี 2561 BC-31090

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                               

*การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                           

*การจัดระบบเกษตรกรรม      

*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                      

*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                   

*ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต       

*ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม                                             

*การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                     

*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร               

*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร     

*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                   

*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                        

*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

     

 

     

 

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.