ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวง ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวง ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                        

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552

*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์

*กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

*แนวข้อสอบ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

     

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.